Archiwum

Brak pracowników hamuje budownictwo. Staną inwestycje?

13– W branży budowlanej obecnie brakuje prawie 150 tys. rąk do pracy. Jeśli porównamy liczbę pracujących w branży do liczby z 2012 roku, to mamy blisko 90 tys. mniej, a programy inwestycyjne są większe niż wtedy o mniej więcej 25–30 proc. – podkreśla Jan Styliński, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa....

Przeczytaj
Połowę polskiego PKB wytwarza 5,6 mln pracowników

Gdy mówimy o nierównościach dochodowych, spójrzmy również na różnice w produktywności - apeluje Forum Obywatelskiego Rozwoju i wskazuje, że ponad połowę polskiego PKB wypracowuje 5,6 mln pracowników, tj. 1/4 ludzi w wieku produkcyjnym. Ponad połowę polskiego PKB wytwarza...

Przeczytaj