Ponad 4 mln zł na szkolnictwo zawodowe w Bydgoszczy

blog grafika

Bydgoszcz otrzymała blisko 4,2 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych na projekt „Akcja – Kwalifikacja 2” adresowany do uczniów szkół zawodowych. Dzięki niemu po zakończeniu edukacji start na rynku pracy będzie dla młodych osób łatwiejszy.

Projekt adresowany jest do 14 zespołów szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz. To Zespół Szkół Chemicznych, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Drzewnych, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, Zespół Szkół Handlowych, Zespół Szkół nr 12, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół nr 1, Szkoła Branżowa I stopnia nr 6 Specjalnej, Zespół Szkół Spożywczych, Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, Zespół Szkół Elektronicznych.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez  współpracę  szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym i  dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku.

Uczniowie uczestniczyć będą w specjalistycznych kursach i szkoleniach (np. kurs spawania MAG i TIK, kurs CNC, kursy elektryczne – uprawnienia SEP), wycieczkach zawodoznawczych, zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje matematyczne i przygotowujących do egzaminów zawodowych, ukierunkowanych na podniesienie kompetencji, zdobycie kwalifikacji zawodowych i ułatwienie wejścia na rynek pracy.

We wszystkich szkołach zawodowych  funkcjonować będą Punkty Informacji i Kariery (PIK), w których prowadzone będą dyżury doradców edukacyjno-zawodowych.  PIKi  zostaną doposażone w sprzęt komputerowy i programy diagnostyczne. Pracę sieci doradców w poszczególnych szkołach koordynować i wspierać będzie doradca-konsultant.

Wsparciem objęci zostaną również nauczyciele, którzy uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, stażach zawodowych i studiach podyplomowych. Projekt przewiduje również doposażenie pracowni zawodowych. Na tez cel przeznaczono ponad 1,66 mln zł.

Wszystkie działania realizowane będą we współpracy z przedsiębiorcami. Wsparciem objętych zostanie 1900 uczniów i 200 nauczycieli.  Program realizowany będzie do końca września 2020 roku
Program „Akcja – kwalifikacja 2” realizowany jest w ramach ZIT. Wartość całkowita projektu wynosi 5 200 541,50 zł, a dofinansowanie to  4 420 460,27 zł.

site:https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/ponad-4-mln-zl-na-szkolnictwo-zawodowe-w-bydgoszczy,117380.html

Avatar

Dawid Pałka

Piszę od::  29 marca 2018

Pisarz, felietonista, filantrop. Uwielbia tematy związane z Przemysłem
i rozwojem nowych technologii. Osobiście pasjonat wędkarstwa i stolarki.

Pozostaw komentarz